Fwd: Claim

mmmlnb
---------- Forwarded message ----------
From: "razel sarmin" <razelsarmin@yahoo.com>
Date: Feb 3, 2017 7:44 AM
Subject: Claim
To: "Melanau Blogger" <sotugau@gmail.com>
Cc:

Salam haji,

Untuk makluman, bagi tujuan tuntutan broadband pastikan tiada yang overdue charges. Maklumankan juga kat staff jangan sampai terlepas bayar bil sebelumnya. Pihak yayasan hanya akan bayar bil semasa sahaja.

Bil yang overdue adalah atas kesilapan sendiri yang mungkin terlewat bayar dsb. Kami sedang berusaha untuk menjadikan tahun ini perbelanjaan berhemah.

Terima kasih.

0 Response to "Fwd: Claim"

Post a Comment

wdcfawqafwef